Úvodní stránka

Studie a rekonstrukce

Zakres rekonstrukcji ma za cel otworzyć ten oto kompleks dla podmiotów komercyjnych, które szukają lukratywne pomieszczenia do wynajęcia, i dla szerokiej publiczności i turystyki. Do atrakcji całego kompleksu należeć będzie spokojne środowisko dziedzińca z przewidywanym wybudowaniem podium dla różnych imprez kulturalnych.

Dalej potem pierwotna arkadami z sgrafitti i zegarem słonecznym. Dla klientów i dla publiczności zostanie wybudowany wielki parking na terenach u budynku ČSOB dostępny z głównego ciągu transportowego „Obwód rzecznym (Říční okruh)“, które połączone zostanie z dziedzińcem pierwotnym otworem w murach zamkowych i mały parkin z ulicy Wodnej (Vodní). Wstęp do zamku będzie nowo osadzony przez repliki pierwotnych kolumn. W głównym budynku A wybudowana zostanie winda i nowe wspólne toalety na drugim i trzecim piętrze nadziemnym. Cała rekonstrukcja zostanie zakończona sanacją pierwotnych murów obronnych i pracami parkowymi.Rekonstrukcja dziedzińca. 
 
   Rekonstrukce nádvoří 2
   Rekonstrukce nádvoří 1