Úvodní stránka

Historie zámku


Początki zamku w Krnowie sięgają średniowiecza, pierwsza wzmianka o warowni pojawiła się w 1371 roku, kiedy to miasto należało do Jana I księcia opawsko-raciborskiego z dynastii Przemyślidów. Najprawdopodobniej zamek powstał już w XIII wieku. Właściciele bardzo często się zmieniali, Krnów należał m.in. do Władysława Opolczyka księcia z rodu Piastów (1384-1390), margrabiego morawskiego Jodoka z dynastii luksemburskiej (1390-1421), po jego śmierci zamek uzyskał król czeski Wacław IV, władcą Krnowa był też król węgierski Mateusz Korwin. Właścicielami zamku byli przykładowo margrabia brandenburski Jerzy (1523-1543) i jego syn Jerzy Fryderyk (1543-1603) i wreszcie od 1622 (zamek uzyskuje książę Karol) do roku 1945 należał zamek do rodu książąt von Liechtenstein.
 
Zamek na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany, po gotyckiej budowli powstałej przed 1371 roku nie ma dziś śladów. Trudno ocenić czy obiekt był włączony w obwód murów miejskich czy stał poza murami. Gotycki budynek mieszkalny stał najprawdopodobniej w miejscu dzisiejszego zachodniego skrzydła, a sześciokątny dziedziniec otaczały mury zamkowe o grubości około 2,3 metra. W latach 1531-1534 zamek został przebudowany na renesansowy pałac. W wieku XVII miała miejsca kolejna, tym razem barokowa przebudowa. W 1779 roku groźny pożar całkowicie zniszczył drugie piętro zachodniego skrzydła. Pałac został odbudowany w stylu klasycystycznym. Z wcześniejszej budowli do dziś przetrwał renesansowo-barokowy mur z braną, na dziedzińcu zamku rozpoczyna się korytarz książęcy z arkadami i cennymi sgrafitti i reliefami. – jest tutaj też zegar słoneczny. Po 1945 roku pałac upaństwowiono. Obecnie zamek jest w majątku i zagospodarowany przez firmę ZLT a.s. i  otwarto w nim kilka restauracji.